உதவித் தொடக்ககல்வி கல்வி அலுவலகம்- ஓட்டப்பிடாரம்
"ஒருமைக் கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமைக்கும் ஏமாப்புடைத்து"

  பள்ளி வாரியாக மாணவர் எண்ணிக்கை

வ.எண் பள்ளி I II III IV V VI VII VIII மொத்தம்
1 RC PS VELLAPATTI 24 24 19 24 25 0 0 0 116
2 HINDU NADAR MS ATHANOOR 15 23 21 25 26 15 17 18 160
3 TNDTA MIDDLE SCHOOLODAIPATTIPUTHUR 9 15 12 10 16 12 7 13 94
4 PUPS AHILANDAPURAM 3 4 3 3 2 0 0 0 15
5 MUTHUKARUPPAN HARIJAN HSSSUBBAMMALPURAM 0 0 0 0 0 245 259 295 799
6 PRASANNA MAT SCHOOL PUTHIAMPUTHUR 73 80 59 77 72 80 70 60 571
7 PUPS KOTHALI 1 5 4 3 0 0 0 0 13
8 JOHN THE BAPTIST HSS PUTHIYAMPUTHUR 0 0 0 0 0 156 187 184 527
9 TNDTA PS ARASADIPANAIYOOR 0 2 1 6 3 0 0 0 12
10 HPSCHANDRAGIRI 8 11 9 11 6 0 0 0 45
11 RC PS PUDHUPATCHERI 2 7 5 7 6 0 0 0 27
12 JEWAR PSS.KUMAREDDIAPURAM 1 0 4 2 2 0 0 0 9
13 PUMSSUNDARARAJAPURAM 2 1 2 1 1 0 0 0 7
14 TNDTA PSSAVARIMANGALAM 4 7 4 2 2 0 0 0 19
15 RC PS KOMBADY 7 2 6 6 7 0 0 0 28
16 TDTA PS KALLATHIKINARU 5 5 2 2 5 0 0 0 19
17 TMB MCAVOY RURAL PS OTTAPIDARAM 36 40 46 54 48 0 0 0 224
18 PUPS GOVINDHAPURAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PUMS AKKANAYANKKANPATTI 8 6 12 14 9 21 20 21 111
20 TBM PS VEERAPANDIYAPURAM 5 2 3 3 10 0 0 0 23
21 PUPSK.SUBRAMANIAPURAM 2 3 1 3 1 0 0 0 10
22 PUPSKANDASAMYPURAM 0 0 1 1 0 0 0 0 2
23 PUMSSANGAMPATTI 2 9 4 5 3 0 0 0 23
24 PUMSMELALAKSHMIPURAM 2 1 4 3 4 0 0 0 14
25 TNDTA MS V. KALUKASALAPURAM 2 0 4 2 5 8 8 11 40
26 GHSS KURUKKUSALAI 0 0 0 0 0 69 68 74 211
27 PUMSANANDAMADANPATCHERI 20 6 12 16 25 22 14 15 130
28 TNDTA KGS HSS S.KAILASAPURAM 0 0 0 0 0 36 36 45 117
29 TNDTA PS NORTH AVARANKADU 2 2 0 5 2 0 0 0 11
30 GOVT HR.SEC.SCHOOL 0 0 0 0 0 97 118 90 305
31 PUPSSUNDARESAPURAM 2 3 1 2 0 0 0 0 8
32 HINDU NADAR N&PS PUTHIAMPUTHUR 88 67 50 30 22 0 0 0 257
33 MAHATMA MATRICULATION SCHOOL SRINIVASANAGAR 48 31 21 22 22 0 0 0 144
34 SHEKINAH N&PS MANIYACHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 TDTA HIGH SCHOOL K.KAILASAPUR 0 0 0 0 0 25 47 58 130
36 RC MS PULIYAMPATTI 6 8 6 12 8 28 24 18 110
37 "MAHATMA MAT.HR.SEC.SCHOOLPUTHIYAMPUTHUR" 161 150 130 126 97 83 64 67 878
38 PUPS MILAGUNATHAM 12 6 3 6 3 0 0 0 30
39 PUPS O.SARAVANAPURAM 2 5 6 7 7 0 0 0 27
40 PUPS MELAMUDIMAN 6 7 9 9 8 0 0 0 39
41 PUPS T.KUMARAGIRI 4 2 3 1 2 0 0 0 12
42 PUPS VADAKKUKALMEDU 2 2 1 4 5 0 0 0 14
43 PUPSPANCHALANKURICHI 4 7 7 8 7 0 0 0 33
44 PUPSONAMAKULAM 6 6 2 12 9 0 0 0 35
45 PUPS METTUPATCHERI 11 4 15 7 8 0 0 0 45
46 PUPS M.VENKATESHWARAPURAM 3 4 6 4 4 0 0 0 21
47 HINDU NADAR PSV.DURAISAMYPURAM 8 4 4 9 8 0 0 0 33
48 TNDTA PRIMARY SCHOOLOTTANATHAM 8 3 6 7 4 0 0 0 28
49 PUMS SAKKAMMALPURAM 8 7 4 10 6 9 9 10 63
50 ST JOSEPH PSKEELAMUDIMAN 17 13 13 17 17 0 0 0 77
51 TNDTA PS PASUVANTHANAI 8 14 10 13 9 0 0 0 54
52 TDTA PSIRAVANPATTI 6 4 3 12 3 0 0 0 28
53 PUPSJEGAVEERAPANDIAPURAM 1 2 1 4 3 0 0 0 11
54 GHS EPPODUMVENDRAN 0 0 0 0 0 61 53 51 165
55 TDTA PS JAMBULINGAPURAM 8 8 8 6 12 0 0 0 42
56 PUPS THERKU IYYAPPAPURAM 0 2 0 2 2 0 0 0 6
57 PUPS MELAMARUTHUR 7 5 7 8 3 0 0 0 30
58 PUPS MALAIPATTI 7 5 7 6 5 0 0 0 30
59 PUPS AMMALPATTI 5 2 4 7 4 0 0 0 22
60 PUPSTHALAIYOOTHU 2 3 4 7 2 0 0 0 18
61 INDIRA GAN ENG. SCHOOL KOTTAI ST 44 27 35 34 35 17 11 5 208
62 ST JOSEPHS HR.SEC.SCHOOL KEELAMUDIMAN 0 0 0 0 0 43 40 38 121
63 NATARAJAN HSS KATTUNAYAKANPATTI 0 0 0 0 0 44 47 45 136
64 NAZARETH DA PS S.KAILASAPURAM 2 5 4 4 2 0 0 0 17
65 DANIEL PS KIZHAKOTTAI 11 5 9 11 8 0 0 0 44
66 A.PONNULINGAM ELEMENTARY SCHOOL O.KUPPANAPURAM 7 7 5 9 5 0 0 0 33
67 ST.JOHN'S N & P SCHOOLOTTANATHAM 8 7 11 5 8 0 0 0 39
68 TNDTA PRIMARY SCHOOLSINTHALAKATTAI 7 14 13 7 9 0 0 0 50
69 PUPSVITTILAPURAM 6 4 5 6 2 0 0 0 23
70 PUPSPASUVANTHANAI 18 31 16 19 20 0 0 0 104
71 PUMSELAVELANGAL 8 12 8 11 6 7 4 7 63
72 TNDTA MIDDLE SCHOOL K.THALAVAIPURAM 2 2 2 4 3 2 4 5 24
73 PUPS N.PUTHUR 6 9 7 8 2 0 0 0 32
74 RC MS PUTHIYAMPUTHUR 7 12 16 17 22 23 22 19 138
75 PUPS VEDANATHAM 17 21 13 19 16 0 0 0 86
76 PUPS MARUTHANVALVOO 14 8 8 9 10 0 0 0 49
77 PUMSTHERKKUVEERA PANDIAPURAM 7 15 10 16 13 11 15 11 98
78 RC PS KALLATHIKINARU 11 13 10 9 14 0 0 0 57
79 TNDTA MIDDLE SCHOOLVEPPANKULAM 6 3 2 8 5 8 6 10 48
80 TNDTA PS RAJAVINKOVIL 7 3 2 5 7 0 0 0 24
81 GHS VEDANATHAM 0 0 0 0 0 35 44 27 106
82 GHS KOLLANKINARU 0 0 0 0 0 9 3 6 18
83 PUPS JAMBULINGAPURAM 7 10 13 7 14 0 0 0 51
84 TNDTA PS MELASEITHALAI 9 8 4 7 4 0 0 0 32
85 PUMS MUPPILIVETTI 9 12 9 16 13 17 17 13 106
86 RAMAKRISHNA PS KULASEKARANALLUR 12 17 20 19 25 0 0 0 93
87 PUPS THALAVAIPURAM 4 5 1 5 2 0 0 0 17
88 TNDTA MS KOLLAMPARAMBU 9 6 10 8 8 3 8 5 57
89 PUPS VEERAN SUNDARA LINGAM NAGAR 12 11 7 19 12 13 15 3 92
90 PUPS KAPPIKULAM 2 3 3 4 2 0 0 0 14
91 PUMSKEELAMANGALAM 13 9 7 10 11 6 7 8 71
92 PUMSOSANOOTHU 9 9 7 18 11 12 12 18 96
93 PUMS PATTANAMARUTHUR 12 10 9 16 17 10 17 18 109
94 PUPS P.KAILASAPURAM 5 11 7 8 5 0 0 0 36
95 TNDTA PUMSPANCHALANKURUCHI 17 11 15 19 14 0 0 0 76
96 PUPS PARAMANPATCHERI 4 2 6 8 5 0 0 0 25
97 PUPSTHERKKUKALMEDU 5 5 5 4 7 0 0 0 26
98 PUPS K.SHANMUGAPURAM 10 2 3 7 9 0 0 0 31
99 PUPS A.VELAYUTHAPURAM 6 11 10 14 10 0 0 0 51
100 PUMSV.VENKATACHALAPURAM 0 2 1 3 1 0 0 0 7
101 PUPS E.KALUGASALAPURAM 6 3 3 10 3 0 0 0 25
102 PUPS MELAARASARADY 4 7 8 8 6 0 0 0 33
103 PS(ADW) KEELASEITHALAI 4 4 3 7 4 0 0 0 22
104 VPSG PRIMARY SCHOOL V.PANDIAPURAM 29 44 40 33 35 0 0 0 181
105 KAMMAVAR HINDU ELEMENTARY SCHOOLP.DURAISAMIPURAM 2 3 6 5 9 0 0 0 25
106 INDRA NEHRU PSKUMARARETTIAPURAM 5 2 3 5 3 0 0 0 18
107 ST. CATHERINE PS THARUVAIKULAM 46 47 47 52 49 0 0 0 241
108 HINDU PS KURUKKUSALAI 20 22 23 27 27 0 0 0 119
109 PUMSARAIKULAM 15 3 9 10 4 6 5 6 58
110 PUPSEPPODUMVENDRAN 35 50 54 46 38 0 0 0 223
111 PUMSMURAMBAN 11 5 7 6 10 0 0 0 39
112 PUPS MELAMANGALAM 2 6 9 13 8 0 0 0 38
113 PUPSOTTUDANPATTI 3 5 5 6 4 0 0 0 23
114 PUPS K.VALLINAYAGAPURAM 0 1 1 4 0 0 0 0 6
115 V NET N&PS PUTHIYAMPUTHUR 42 28 30 33 23 0 0 0 156
116 V.O.C. GHSS OTTAPIDARAM 0 0 0 0 0 14 13 7 34
117 PUMSPULIYAMARATHUARASADI 16 15 13 19 25 13 25 19 145
118 V.O.C.PS K.DURAISAMYPURAM 1 4 6 6 3 0 0 0 20
119 TNDTA PS GOVERNAGIRI 13 13 15 21 18 0 0 0 80
120 TNDTA PUMSPUTHIYAMPUTHUR 34 43 49 68 59 0 0 0 253
121 TNDTA PS MELAPANDIAPURAM 2 1 1 1 2 0 0 0 7
122 CMML MS NARAIKINARU 5 8 7 8 6 15 11 17 77
123 ST MICHAEL'S PS THARUVAIKULAM 37 36 44 52 50 0 0 0 219
124 PUPS PERIYAR SAMATHUVAPURAM 2 7 7 3 6 0 0 0 25
125 OLIVE GARDEN N&PS PASUVANTHANAI 0 4 3 3 0 0 0 0 10
126 PUMSNADUVAKURICHI 9 12 15 11 7 0 0 0 54
127 JOY N&PS PASUVANTHANAI 26 29 24 19 22 0 0 0 120
128 DEVENDRA N&PS PULIYAMPATTI 10 10 5 8 7 0 0 0 40
129 PUMSVADAMALAPURAM 5 0 1 2 0 0 0 0 8
130 RC. PUMSK.KAILASAPURAM 9 1 1 5 4 0 0 0 20
131 PUPS CHOKKANATHAPURAM 0 3 6 2 5 0 0 0 16
132 HINDU PS MEENATCHIPURAM 8 6 5 8 8 0 0 0 35
133 PUPS THENNAMPATTI 7 7 9 9 3 0 0 0 35
134 CMML PSKALAPPAPATTI 3 8 4 8 13 0 0 0 36
135 NS NP PILLAI PS VANCHIMANIYATCHI 2 1 1 0 4 0 0 0 8
136 TDTA PS PARAIKUTTAM 2 1 1 0 0 0 0 0 4
137 TDTA PS KODIYANKULAM 2 5 5 2 9 0 0 0 23
138 GHSS VEPPALODAI 0 0 0 0 0 31 40 42 113
139 PUPS S.PUDUR 4 7 10 5 8 0 0 0 34
140 TMB MACAVOY HSS OTTAPIDARAM 0 0 0 0 0 158 203 156 516
141 PUPS P.NAGAMPATTI 12 12 11 13 6 0 0 0 54
142 HINDU NADAR PSKATTUNAYAKKANPATTI 30 28 25 25 28 0 0 0 136
143 HINDU PS A.KUMARAPURAM 13 9 6 15 4 0 0 0 47
144 TDTA PS KAKKARANPATTI 6 8 8 3 8 0 0 0 33
145 TDTA PUMSPERIYANATHAM 5 5 8 15 10 0 0 0 43
146 HPS MUTHUKUMARAPURAM 0 1 3 3 6 0 0 0 13
147 TNDTA PS NAINAPURAM 8 7 3 5 6 0 0 0 29
148 TDTA MS KATCHERITHALAVAIPURAM 13 12 15 15 8 3 8 13 87
149 HINDU MIDDLE SCHOOLSAMINATHAM 12 10 16 12 11 16 13 14 104
150 HINDU PRIMARY SCHOOLVALASAMUDRAM 1 1 3 3 1 0 0 0 9
151 BM PUMSNARAIKINARU 1 1 2 5 2 0 0 0 11
152 LITTLE FLOWER N&P AKKAYANAYAKKANPATTI 44 54 32 30 38 0 0 0 198
153 PU MSKEELASEITHALAI 6 5 4 9 8 14 12 8 66
154 GHSS PASUVANTHANAI 0 0 0 0 0 76 80 84 240
155 BIBLE FAITH MISSION PSVELLARAM 15 16 11 12 16 0 0 0 70
156 HNMS MARUTHANVALVOO 5 3 4 7 6 9 6 4 44
157 TNDTA PS THARUVAIKULAM 11 11 8 12 11 0 0 0 53
158 GHS PARIVALLIKOOTAI 5 6 1 9 11 8 9 5 54
159 RAMANUJAM MS OTTANATHAM 2 5 8 6 6 19 15 18 79
160 PUPS KOLLANKINARU 12 16 8 14 8 0 0 0 58
161 PUMSTHUPPASIPATTI 12 14 12 10 9 0 0 0 57
162 PUPS MULLUR 11 13 8 10 12 0 0 0 54
163 PUPS K.VELAYUTHAPURAM 15 8 5 10 9 0 0 0 47
164 PUPSSILLANATHAM 4 3 5 6 9 0 0 0 27
165 RC PS MANIYATCHI 1 2 5 5 3 0 0 0 16
166 MUTHUKARUPPAN PSSILLANKULAM 15 24 38 42 81 0 0 0 200
167 SPRING MATRICULATION SCHOOL CHANDRAGIRI 56 54 38 25 23 12 8 9 225
Total 1403 1433 1386 1611 1501 322 321 322 13773