தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம்
               "அறம் செய விரும்பு"

   தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர்

தொடக்கக்கல்வி இயக்குனரகம்
வ.எண் பெயர் மற்றும் பதவி முகவரி தொலைபேசி தந்தி கையடக்க தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
1 Mr.A.Karuppasamy
Director


Chennai
600006
28271169 28271169