தொடக்கக்கல்வி இயக்ககம்
               "அறம் செய விரும்பு"

   இணை இயக்குனர்கள்

தொடக்கக்கல்வி இயக்குனரகம்
வ.எண் பெயர் மற்றும் பதவி முகவரி தொலைபேசி தந்தி கையடக்க தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
1 Dr.Baskara Sethupathy
Joint Director


Chennai
600006
044 2827 9201 044 2827 9201 9999999999
2 Mrs.Sridevi
Joint Director6